Ny elev

Skal dit barn være en del af Sigerslevøster Privatskole?

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

Interesseret i Sigerslevøster Privatskole? Tilmeld dit barn ventelisten

Tilmeld dit barn ventelisten her

Indtast alle oplysninger herunder og send formularen til os via “TILMELD VENTELISTE”-knappen nederst på siden.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på +45 48 28 88 87

Ved ønske om optagelse til en kommende 0. klasse:

Til efteråret inden skolestart (oktober/november) påbegyndes indskrivningen til 0. klasse i forhold til ventelistens rækkefølge.

Ved ønske om optagelse til en nuværende klasse: 

Hjemmet vil blive kontaktet af skolen når der i henhold til ventelistens rækkefølge er en ledig plads. Skulle det ske, at I ikke ønsker at stå på ventelisten længere, beder vi jer venligst gøre skolen opmærksom på det. 

Betaling for at stå på venteliste 

Det koster 250 kr. at blive optaget på venteliste. Derefter koster det 100 kr. pr. påbegyndt skoleår. Beløbet indbetales til skolens konto: 5036 – 1169514 med angivelse af barnets navn. 

Vi har ledige pladser på følgende årgange i skoleåret 2024/2025:

0. årgang

1. årgang

3. årgang

7. årgang

8. årgang

9. årgang

Skolestart i 0. klasse

For elever til kommende 0. klasse gælder det, at de første 23 forældre, som udfylder en ventelisteblanket, er sikret en plads. Den sidste plads er forbeholdt en eventuel omgænger. Bliver der ikke behov for den reserverede plads, fyldes der op fra ventelisten med gældende søskendeprioritet. Af hensyn til en nogenlunde ligelig kønsfordeling forbeholder skolen sig dog ret til at afvige fra ovennævnte.

Hvis der er tilmelding til det, så åbner vi op for en ekstra 0. klasse, så der bliver to kommende 0. klasser.


I efteråret året inden skolestart vil der være infomøde, hvor skolen og skolestart på Sigerslevøster Privatskole bliver præsenteret. 

I december måned får man besked om man har fået en plads i kommende 0.klasse.

Herefter vil der være en modenhedstest, indskrivningssamtaler og besøgsdag inden kommende 0.klasses elever starter 1. maj som Miniugler på Sigerslevøster Privatskole.

Formål med miniuglerne

De aktiviteter vi laver i Miniugletiden har fokus på etablering af nye fællesskaber, læring, tryghed og trivsel. Miniugletiden skal være medvirkende til at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

 • Vi vil skabe en forudsigelig og genkendelig hverdag, med en kombination af voksenstyret aktiviteter og aktiviteter børnene selv vælger.
 • Vi vil igennem struktur vænne børnene til skoledagens opbygning.
 • Vi vil gennem forskellige aktiviteter skabe venskaber og fællesskaber.


I Miniugletiden vil vi arbejde med kompetenceområderne, som også skal arbejdes med i 0. klasse, nemlig: 

1. Sprog – god tone, aflæsning af kropssprog når vi kommunikerer med hinanden, lytte til andre, vente på tur

2. Matematisk opmærksomhed – se mængder, former og farver, genkende tal

3. Naturfaglige fænomener – årstider, klima, affald, naturen, dyr

4. Kreative og musiske udtryksformer – fin motorik, grov motorik, dans og bevægelse

5. Krop og bevægelse – kropsbevidsthed, hygiejne, grænser, rollespil

6. Engagement og fællesskab – empati, at være en god kammerat, kende til dit og mit, behovsudsætte

Dagsprogram for miniuglerne

kl. 07:00 – 09:00 Mødetid/ fri leg

kl. 09:10 – 09:30 Samling på gulvet

kl. 09:30 – 09:55 Spise 10-mad

kl. 09:55 – 10:15 Frikvarter

kl. 10:15 – 11:30 Værksted

kl. 11:30 – 12:00 Frokost med højtlæsning

kl. 12:15 – 13:00 Afslutning på dagens program + ude-leg

Kl. 13:00 – 17:00/16:30 Almindelig SFO-tid

Vigtige datoer

 • Infomøde i efteråret
 • Modenhedstest midt januar
 • Indskrivningssamtaler start februar
 • Evt. overleveringssamtaler og besøg af børnehaver
 • Besøgsdag i marts

Skolestart i andre klasser


For elever i 1. til 9. klasse gælder, at man udfylder en ventelisteblanket, hvis der er fuldt elevtal i den ønskede klasse. Under hensyntagen til søskendeprioritet og kønsfordeling vil elev og forældre blive indkaldt til samtale med skoleleder eller viceskoleleder, når der bliver en ledig plads i den søgte klasse.

Når der er en ledig plads i en klasse, indkalder skolelederen klasselæreren til en samtale om klassen. Her afgøres det, om pladsen skal besættes straks, eller om der skal gå lidt tid.


Når en plads skal besættes, sker det således:

 • Ansøgende forældre og barn indkaldes til en samtale med skolelederen/viceskolelederen.
 • Barnet kommer på prøve i klassen i 14 dage
 • Lærerne i klassen vurderer om barnet passer ind i klassen/på skolen
 • Barnet testes i periodens slutning i dansk, matematik og engelsk
 • Efter endt prøveperiode mødes klasselærer, testlærer og skoleledelse for at vurdere om barnet skal optages
 • Kontoret kontakter forældrene


 Hvis barnet optages, udsendes ligeledes besked fra kontoret herom til klassen og skolens medarbejdere.

Indmeldelse og venteliste

For elever i 1. til 9. klasse gælder, at man udfylder en ventelisteblanket, hvis der er fuldt elevtal i den ønskede klasse. Under hensyntagen til søskendeprioritet og kønsfordeling vil elev og forældre blive indkaldt til samtale med skoleleder eller viceskoleleder, når der bliver en ledig plads i den søgte klasse.

Når der er en ledig plads i en klasse, indkalder skolelederen klasselæreren til en samtale om klassen. Her afgøres det, om pladsen skal besættes straks, eller om der skal gå lidt tid.


Når en plads skal besættes, sker det således:

 • Ansøgende forældre og barn indkaldes til en samtale med skolelederen/viceskolelederen.
 • Barnet kommer på prøve i klassen i 14 dage
 • Lærerne i klassen vurderer om barnet passer ind i klassen/på skolen
 • Barnet testes i periodens slutning i dansk, matematik og engelsk
 • Efter endt prøveperiode mødes klasselærer, testlærer og skoleledelse for at vurdere om barnet skal optages
 • Kontoret kontakter forældrene


 Hvis barnet optages, udsendes ligeledes besked fra kontoret herom til klassen og skolens medarbejdere.

Tilmeld dit barn ventelisten her

Indtast alle oplysninger herunder og send formularen til os via “TILMELD VENTELISTE”-knappen nederst på siden.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på +45 48 28 88 87

Ved ønske om optagelse til en kommende 0. klasse:

Til efteråret inden skolestart (oktober/november) påbegyndes indskrivningen til 0. klasse i forholdtil ventelistens rækkefølge.

Ved ønske om optagelse til en nuværende klasse: 

Hjemmet vil blive kontaktet af skolen når der i henhold til ventelistens rækkefølge er en ledig plads. Skulle det ske, at I ikke ønsker at stå på ventelisten længere, beder vi jer venligst gøre skolen opmærksom på det. 

Betaling for at stå på venteliste 

Det koster 250 kr. at blive optaget på venteliste. Derefter koster det 100 kr. pr. påbegyndt skoleår. Beløbet indbetales til skolens konto: 5036 – 1169514 med angivelse af barnets navn. 

Tilmeld dit barn ventelisten her

Indtast alle oplysninger herunder, send formularen til os via “TILMELD VENTELISTE”-knappen nederst på siden og overfør 250 kr. for at blive optaget på skolens venteliste.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på +45 48 28 88 87

Ved ønske om optagelse til en kommende 0. klasse:

Til efteråret inden skolestart (oktober/november) påbegyndes indskrivningen til 0. klasse i forhold til ventelistens rækkefølge.

Ved ønske om optagelse til en nuværende klasse: 

Hjemmet vil blive kontaktet af skolen når der i henhold til ventelistens rækkefølge er en ledig plads. Skulle det ske, at I ikke ønsker at stå på ventelisten længere, beder vi jer venligst gøre skolen opmærksom på det. 

Betaling for at stå på venteliste 

Det koster 250 kr. at blive optaget på venteliste. Derefter koster det 100 kr. pr. påbegyndt skoleår. Beløbet indbetales til skolens konto: 5036 – 1169514 med angivelse af barnets navn.