Bestyrelse

Få et overblik over bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen på SØP

Paw Brede Jensen

Bestyrelsesformand

pbj@sigerslev.dk

Simon Klint Forchhammer

Næstformand

sikl@sigerslev.dk

Mia Debel

Referent

mide@sigerslev.dk

Karin Dahl Kristoffersen

Medlem

kakr@sigerslev.dk

Lise Malmbak Kjeldsen

Medlem

likj@sigerslev.dk

Joel Rasmussen

Medlem

jora@sigerslev.dk

Bettina Holm Andersen

Medlem

bean@sigerslev.dk

May Jensen

Første suppleant

May_jensen201@hotmail.com

Jimmi Lauritzen

Anden suppleant

jila@sigerslev.dk

Rasmus Kjær

Skoleleder

Julie Hornslet

Viceskoleleder

Lisa Madsen

Afdelingsleder af indskoling og SFO

Lasse Hansen

Medarbejderrepræsentant

Maja Tofte

Medarbejderrepræsentant