Skolepenge

Her ser du en oversigt over vores priser

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

Optagelse på venteliste

Ved optagelse på venteliste opkræves kr. 250,- 

Der opkræves herefter kr. 100,- pr. påbegyndt skoleår.

Indmeldelse

Ved indmeldelse på Sigerslevøster Privatskole opkræves et indmeldelsesgebyr på 500 kr. pr. barn. Derudover opkræves der et depositum på 2.800 kr. pr. barn.

Skolepenge

Der betales altid fuld pris for det ældste barn. For søskende gives der en reduktion på 300 kr./måned for børn i 0.-3. klasse og 200 kr./måned for børn i 4.-9. klasse. Dette gælder uanset antallet af søskende, dog skal børnene have samme folkeregisteradresse.


0. – 3. klasse: 2.845 kr. pr. måned (skolepenge 1.622,50 kr. og SFO: 1.222,50 kr.)

4. – 6. klasse: 2.295 kr. pr. måned (skolepenge 1.895 kr. og klub: 400 kr.)

7. – 9. klasse: 1.895 kr. pr. måned

NB: Der kommer i skoleforløbet yderligere udgifter til ekskursioner, hytteture og lejrskoler

SFO og Klub

Skolens sfo og klub er obligatorisk for alle børn i 0. til og med 6. klasse.


I sfo’ens åbningstid i juli måned er prisen for pasning af 1. barn 100 kr. pr. tilmeldt dag. For efterfølgende børn gives en reduktion på 50%.


 Der gives ingen reduktion i prisen i forhold til søskende i klub og SFO.


Læs mere om SFO og klub

Skolebusbetaling

Prisen for skolebus er i skoleåret 2022/23 er 375,- kr. pr. måned pr. elev. Der er dog fastsat et loft for, hvor stor en befordringsudgift en familie må have pr. måned. Dvs. uanset hvor mange børn en familie har tilmeldt befordring til og fra Sigerslevøster Privatskole, så vil man ikke blive opkrævet mere end dette beløb. I skoleåret 2022/23 er dette beløb fastsat til 575,- kr. pr. måned.


Læs mere om skolebusserne

Betaling

Alle skolepenge mv. betales månedsvis forud i 12 rater. Sidste rettidige indbetaling er den 1. i måneden. Ved senere indbetaling må påregnes et administrationsgebyr på 125 kr. pr. påbegyndt måned.


Såfremt man ikke indbetaler via PBS, opkræves der et administrationsgebyr på 125 kr. pr. måned.