Særlige indsatser

Til dem med behov og ønsker ud over det sædvanlige

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

Talentprogram

Vores 8. og 9. klasses elever har mulighed for at deltage i Frederiksværk Gymnasium og HF’s talentprogram.


Talentprogrammet foregår på den måde, at lærerne vælger de elever fra 8. og 9. klasse, som vi mener, kan have glæde af nogle faglige dage på gymnasiet. Idéen er, at eleverne får et ekstra fagligt input og møder elever fra andre skoler, som har samme engagement og glæde ved at møde nye faglige udfordringer. Vi bestemmer antallet af elever, som vi ønsker, skal deltage i programmet, dog er det en forudsætning, at eleverne har et højt fagligt engagement. Eleverne vil blive fordelt efter ”først til mølle-princippet” på holdene på Frederiksværk Gymnasium og HF.

Hurtigløber matematik

Hurtigløber-matematik er et tilbud til elever i 8. eller 9. klasse

Er du god til matematik og har du interesse for faget? Savner du at blive udfordret i den almindelige matematikundervisning? Så er hurtigløber-matematik (HUR) måske noget for dig.

Hurtigløber-matematik vil indeholde spændende matematik, så som:

  • Udfordrende og anderledes opgaver (fra KonteXt og andre kilder)
  • Introduktion til Georg Mohr opgaver (Frivilligt om man vil deltage i selve konkurrencen)
  • Undersøgende matematik
  • Intro til matematik på C-niveau (herunder andengradsligninger)

Ordblindeundervisning

Ordblindeundervisningen på Sigerslevøster Privatskole står på to ben. 

Det ene ben består i, at støtte eleverne i brugen af kompenserende IT, således de bliver fortrolige med de forskellige funktioner i primært CD-Ord. Det andet ben er at træne eleverne i forskellige strategier, som støtter deres læsning, herunder arbejde med staveøvelser.

Eleverne skal i den periode, kurset varer, arbejde dagligt 20-30 minutter med deres læsning, og de læser enten i en bog af passende sværhedsgrad (frilæsning), eller de læser i en lidt sværere bog, som de skal læse med en voksen/ med støtte(læsetræning).

Det er vigtigt, at eleven læser sammen med en voksen, fx en forælder, når de læser i en læsetræningsbog. Når de arbejder med læsetræning, skal de arbejde med læseark, som afleveres til læreren. Læseark skal enten give eleverne strategier til at gennemskue, hvilke typer af ord/ stavemåder (fx konsonantklynger), som udfordrer dem i deres læsning, eller læseark skal hjælpe eleverne til at automatisere deres ordafkodning og dermed udvikle en højere læsehastighed.

Vi arbejder også med stavetræning for at støtte eleverne i at bryde længere ord op i mindre dele, dvs. morfemer (byggeklodser).

Skolen forventer, at forældrene støtter eleven i læsearbejdet, eksempelvis læser med eleven, når han/hun har læseark for. 

Skilsmissegrupper

Uanset hvordan en skilsmisse har været, er det et faktum, at børn og unge får nye udfordringer og bekymringer, når mor og far går fra hinanden. Disse udfordringer påvirker barnets/den unges

skolegang og generelle trivsel.

Skilsmissegruppens formål er:

• At være et frirum, hvor barnet/den unge kan få sat ord på sine tanker og følelser.

• At barnet hører, at andre børn/unge i samme situation har det ligesom barnet/den unge selv.

• At barnet/den unge bliver bedre rustet til at klare udfordringen med at være et skilsmissebarn i en omskiftelig skolehverdag og generelt.


Der oprettes skilsmissegrupper ca. to gange om året. En skilsmissegruppe består af cirka 10 børn/unge på cirka samme alder. Gruppen mødes i et forløb over cirka otte gange om eftermiddagen efter skoletid.

Trivsel


Trivsel betyder for os at, vi er nærværende i vores relationer mellem lærere, pædagoger, elever og forældre. Trivslen styrkes ved at være en vigtig del af et fællesskab.

De tydelige trygge rammer ses bl.a. ved at vi har konkrete årsplaner og ugeplaner for alle fag på alle årgange. I dagligdagen ved vi hvad vi skal og kan holde hinanden op på aftalerne. Vi har et tæt samarbejde mellem skole og hjem, hvor vi hellere mødes og taler om tingene end skriver lange beskeder på mail eller intra. Vi forventer også en opbakning til skolens aktiviteter fra forældre og elever.

De fleste elever vil gennem deres skolegang opleve at komme til kort. Det oplever vi ikke som, at der er noget galt med eleven, men vi ser det som en invitation til omgivelserne om, at eleven har brug for at blive mødt og hjulpet ind i en bedre trivsel og udvikling.

Med tilpassede faglige udfordringer og i trygge rammer opmuntrer og bevarer vi børnenes engagement og nysgerrighed, så de realiserer deres potentiale til egen personlig glæde og tilfredshed.