SFO og klub

Velkommen i Krudtuglen

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

Om SFO’en Krudtuglen


Sigerslevøster Privatskoles SFO hedder Krudtuglen.


Det er vigtigt for os, at SFO’en er et sted, hvor børnene oplever tryghed, og hvor der er rart at være med omsorg og trivsel for det enkelte barn. Hvor børnene møder omsorgsfulde og nærværende voksne, der hjælper dem med at danne solide fundamenter og forudsætninger for deres videre udvikling.


Vi fokuserer på at skabe en tryg eftermiddag, hvor børnene kan udfolde sin kreativitet, fantasi og motorik og ikke mindst have en tryg eftermiddag med skolekammerater. 


Vi fokuserer på at styrke børnenes sociale og kulturelle kompetencer, samt at udvikle deres selvværd og selvtillid, så de bliver i stand til at handle selvstændigt, ansvarsfuldt og anerkendende i mødet med andre mennesker. Disse egenskaber er vigtige for fællesskabet og for at kunne begå sig i sociale sammenhænge.


Vi tilbyder et varieret udbud af aktiviteter, og samtidig skal der være balance mellem fri leg og aktiviteter, som er afstemt årstider og vores årshjul. 

Hverdag i Krudtuglen

Elever fra 0.-3. klasse har mulighed for at gøre brug af vores SFO – Krudtuglen om morgenen og eftermiddagen.

Eftermiddag

Når børnene har fri fra skole og kommer i Krudthuset, krydser de sig ind i Tabulex, finder en voksen og hilser på. 

Børnene kan deltage i nogle af husets forskellige aktiviteter, gå i lektiecafé eller vælge at slappe af med en god bog. 

Desuden lægger vi vægt på, at børnene er ude i den friske luft hver dag.

Hver eftermiddag vil der være et værksted hvor en gruppe af børn sammen med en pædagog sørger for eftermiddagsmad til alle børn i SFO og klub.

Når børnene skal hjem, finder de også altid en voksen og takker af for i dag.

Vi arbejder tæt sammen med lærerne om undervisningen, hvilket har stor betydning for børnenes daglige trivsel og læring. 

I takt med kalenderåret tilbyder vi mulighed for kreaværksted, træværksted, håndarbejde, sport, dans, madlavning, bål, rollespil, ture, fester og meget mere. Der vil blive udarbejdet et årshjul. Der vil i vores fredagsnyt stå hvad der sker i den kommende periode, så forældre kan følge med i, hvad der er af tilbud, og snakke med jeres børn om det derhjemme.

Morgen SFO

I morgensfo ´en, der har åbent fra kl. 07:00, sørger vi for, at børnene får en god stille og rolig start på dagen, hvor vi hygger, tegner og spiller diverse spil. For at skabe tryghed og faste rammer fra morgenstunden, er det det faste personale børnene møder hver morgen.

Morgensfo ´en giver mulighed for en god kommunikation mellem personalet og forældrene, når børnene afleveres. 

Om klubben Krudttønden


Krudttønden er vores eftermiddagsklub for vores elever fra 4.-6. klasse.

Vi fokuserer på at styrke børnenes sociale og kulturelle kompetencer, samt at udvikle deres selvværd og selvtillid, så de bliver i stand til at handle selvstændigt, ansvarsfuldt og anerkendende i mødet med andre mennesker. Disse egenskaber er vigtige for fællesskabet og for at kunne begå sig i sociale sammenhænge.


Vi er meget opmærksomme på, at tiden i klubben efter skoletid er fritid. Når skoledelen er forbi, skal børnene have mulighed for at kunne slappe af på forskellige måder. Nogle vil gerne ”helt ned i gear” med en bog eller et spil, mens andre vælger de mere kreative og fysiske aktiviteter ude eller inde.


Klubben er et sted, hvor børnene kan udvikle deres personlige kompetencer gennem brug af deres fantasi og kreativitet. Derfor tilbyder vi et varieret udbud af aktiviteter, og samtidig skal der være balance mellem fri leg og aktiviteter. Der vil være en kombination af tilvalgsaktiviteter og mere målrettede tilbud.


Vi fokuserer meget på medbestemmelse i klubben. Det betyder, at vores børn ofte er med til at bestemme hvad vi f.eks. skal lave i køkkenet og ved aktiviteter.


De aktiviteter klubben kan tilbyde er bl.a. krea-værksteder og forskellige turneringer i fx pool, bordtennis, bordfodbold. Desuden vil der være andre tilbud, afhængig af klubbørnenes interesser. 


Vi har en idetavle, hvor børnene kan komme med ideer. De voksne undersøger sammen med børnene, om det er noget der kan lade sig gøre. Ved at give børnene mere indflydelse, styrker vi deres deltagelse og tilhørsforhold til klubben.


Der er, ligesom i SFO’en, mulighed for at komme i cafeen og få eftermiddagsmad.


Der er klubaften en gang om måneden. For nogle arrangementer i klubben vil der være brugerbetaling, fx ved overnatning, spisning ved klubaftener etc.

Er dit barn musisk interesseret?

Prøv et af Sigerslevøsters mange musiske tilbud gennem musikskolen. Læs mere herunder.

Åbningstider


SFO og klub har åbent alle skoledage:

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 07:00 – 08:25 og 13:45 – 17:00

Fredag: kl. 07:00 – 08:25 og 13:45 – 16:30

Feriepasning – efter behov har SFO’en åben i:

Efterårsferien

Vinterferien

De 3 dage før påske

I uge 26 og 27 samt i uge 31 og frem til skolestart

SFO’en er lukket:

I skolens juleferie

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

Grundlovsdag

I sommerferien uge 28, uge 29 og uge 30

Kontakt SFO og klub dirkete:

Krudtuglen (SFO): 4024 6913

Klubben: 4024 7289

*Bemærk, at feriepasning kræver særlig tilmelding.