Faglighed

Sådan lærer vi på Sigerslevøster Privatskole

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

Faglighed på Sigerslevøster


Målet for al undervisning på Sigerslevøster Privatskole er at bidrage til, at hver enkelt elev får det maksimale udbytte af sine evner. 

Det er skolens mål at medvirke til, at eleverne får viden og færdigheder, der er værdifulde i et moderne, demokratisk samfund. De skal således have en baggrund for at forholde sig nysgerrigt, undersøgende, reflekterende og kritisk til deres omverden. Det er desuden målet, at eleverne forlader skolen med gode samarbejdsevner og en fortsat lyst til at lære. Derfor forsøger vi altid at ramme hver enkel elev lige præcis der, hvor eleven er fagligt, da de giver de bedste forudsætninger for at bevare motivationen hos eleverne.

Faglighed betyder for os, at hver enkelt elev får mest muligt ud af sit faglige potentiale. Konkret ses det ved at fagligheden er i fokus hele skolegangen igennem. Det er en væsentlig forudsætning for et godt skoleforløb, at lærere, elever og forældre deler disse værdier. Al undervisning på Sigerslevøster Privatskole tilrettelægges i overensstemmelse med UVM’s Fælles mål.