Tydelige rammer

Her har vi trygge og tydelige rammer for alle

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

Tydelige og trygge rammer


De tydelige trygge rammer ses bl.a. ved at vi har konkrete årsplaner og ugeplaner for alle fag på alle årgange. I dagligdagen ved vi hvad vi skal og kan holde hinanden op på aftalerne. Vi har et tæt samarbejde mellem skole og hjem, hvor vi hellere mødes og taler om tingene end skriver lange beskeder på mail eller intra. Vi forventer også en opbakning til skolens aktiviteter fra forældre og elever.


Vi ønsker at skabe så forudsigelige rammer som muligt og derfor har vi stort fokus på fastholdelse af lærere og en struktureret vikardækning med faste vikarer, hvor faglærer også dækker ved længere tids fravær. 

For at skole skal være et rart sted at være, er det vigtigt at…

 • at vi respekterer andre, drager omsorg for hinanden og viser hensyn.
 • at vi lader andres ting være i fred.
 • at vi passer på skolen og skolens ting.
 • at vi gør som de voksne siger.
 • at vi taler pænt til og om hinanden og ikke bruger øgenavne eller kælenavne.

Frikvartersregler

 • Indeaktiviteter er stilleaktiviteter.
 • 0. – 5. kl. skal være ude i alle frikvarterer.
 • 6. – 9. kl. må være inde i 10 -og i 12-pausen, men opfordres til at være ude.
 • Elevernes duksearbejde organiseres af klassens lærere.
 • Fjernsynet i klassen må ikke bruges i pauserne.

Andre regler

 • Påklædning skal signalere, at vi er på en arbejdsplads. Derfor er bl.a. mavebluser og synligt undertøj ikke tilladt.
 • Overtøj, huer, hætter og kasketter har man ikke på indendørs.
 • Mobiltelefoner og smartwatches er låst inde i mobilskabet i hele skoledagen for alle klasser.
 • Mobiltelefoner har man ikke med på ekskursioner medmindre andet er aftalt med klasseteamet.
 • På lærerværelset og i lærerarbejdsrummet må eleverne kun komme i særlige tilfælde eller efter aftale med en lærer.
 • 0.-3. årgang har indesko på i Borgen.
 • Der tygges ikke tyggegummi på skolens område og i skoletiden – uanset hvor vi er.
 • Der må ikke indtages sodavand, energidrik, chips, slik eller lignende på skolens område.

Udeområderne

 • Alle elever må som hovedregel være på boldbanen hele året.
 • Der må ikke spilles med bolde i skolegården.
 • Man krydser først den røde streg, når man bliver hentet eller skal med bussen.